PHOTOGRAPHER

Krzysztof Chmiel

 

Uprawnienia

 

                  Dysponuję upoważnieniem nr - 1017/10 z dnia 30.10.2010 roku wydanym przez Archidiecezjalne Centrum Formacji Liturgicznej uprawniającym do fotografowania oraz filmowania 

w czasie celebracji liturgicznych w kościołach i innych obiektach sakralnych.

 

Posiadam zaświadczenie o ukończeniu kursu " Grafika komputerowa z elementami promocji turystyki regionalnej "

Celem kursu było przygotowanie do pracy w zawodzie grafik komputerowy. i pogłębienie wiedzy 

na temat programów graficznych .

W dniu 06.12.2011 r. zdałem egzamin przed komisją powołana przez Creator Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością i uzyskałem potwierdzenie posiadania następujących kwalifikacji zawodowych 

w obrębie zawodu;  grafik komputerowy 

 

 

Serdecznie zapraszam do obejrzenia mojego portfolio pozdrawiam , 

Krzysztof Chmiel .

fotokrislublin